លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កញ្ញារតនៈ ពិសី)

រតនៈ ពិសី ត្រូវបាន​ក្រសួង​វប្បធម៌​និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ចេញ​ការព្រមាន​ដោយសារ​ភាព​សិច​ស៊ី​របស់ខ្លួន​