លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (កងទ័ព​ប្រចាំការ)

 លោក​ត្រាំ​​ទារ​៥០០%​​ពី​កូរ៉េខាងត្បូង​​សម្រាប់​ចំណាយ​​លើ​ទ័ព​​អាមេរិក​​នៅ​ទីនោះ​