កម្ចាត់​អៀន ដោយ​ទឹក​ផ្លែ​ម្នាស់​

ដោយ៖ 19-06-2019 7:30 pm 220

​មាន​បញ្ហា​អៀន អាច​ប្រើប្រាស់​ផ្លែ​ម្នាស់ មក​ចម្រាញ់​យក​ទឹក​ផឹក ដើម្បី​បញ្ចុះ​អៀន​នេះ​ចេញ​។ អ្នក​គ្រាន់តែ​យក​ម្នាស់​មួយ​ចំហៀង​ផ្លែ ចិត​សំបក រួច​កាត់​ជា​កង់ៗ ហើយ​ដាក់​ក្រឡុក​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​ក្រឡុក ជាមួយ​ទឹក​កន្លះ​កែវ​។ អ្នក​អាច​យក​ទឹក​ផ្លែ​ម្នា​ស់ មក​ផឹក​ឲ្យបាន​យ៉ាងហោចណាស់​ម្តង​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​។ នៅក្នុង​ផ្លែ​ម្នា​ស់ ផ្ទុក​អង់​ហ្ស៊ី​ម​ម្យ៉ាង​ហៅថា bromelain ដែល​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព ប្រឆាំងនឹង​មេរោគ​និង​ជួយ​កម្ចាត់​អៀន​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត