អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម មិនគួរ​ពិសារ​អាហារ​អាំង​និង​ចៀន​

ដោយ៖ 11-04-2019 7:13 pm 581

​ការសិក្សា​របស់​មន្ទី​ពេទ្យ Bad Oeynhausen នៅ​ប្រទេស​អាលឺ្លម៉ង់ បង្ហាញ​ឲ្យដឹងថា អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម គួរ​ចៀសវាង​ការ​ទទួលទាន ម្ហូបអាហារ​អាំង ឬ​ចៀន​ខ្លាញ់ ព្រោះ​មាន​ជាតិពុល ដែល​ហៅ "Advanced Glycation End-products" ដែល​កើត​ពី​ការប្រើ​កម្តៅ​ខ្ពស់​។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម ក៏មាន​សារធាតុ​ទាំងនេះ នៅក្នុង​ឈាម​ច្រើន​ស្រាប់​ទៅហើយ​។ ដូច្នេះ​មិនគួរ​បង្កើន សារធាតុ​នេះ ក្នុង​អាហារ​បន្ថែមទៀត​ទេ​។ ចំណែក​អាហារ​ដែល​គួរ​ទទួលទាន គួរ​ជា​អាហារ​បែប​ឆា និង​ស្ងោរ ទើប​ប្រសើរ​ជាង​៕ ប្រភព​៖ankth

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត