រោម​លើ​មុខ​ដុះ​លឿន​ជាងបរិវេណ​ផ្សេងៗ​ទៀតនៃ​រាងកាយ​បុរស​

ដោយ៖ 12-02-2019 2:34 pm 457

​រោម​លើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​បុរស​ដុះ​លឿន​បំផុត បើ​ធៀប​នឹង​បរិវេណ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៃ​រាងកាយ​។ នារីៗ​អាច​មិន​ជឿ​លើ​ចំណុច​នេះ ប៉ុន្តែ​បើ​អ្នក​សួរ​ទៅកាន់​បុរសៗ​ពី​ករណីនេះ ពួកគេ​នឹង​យល់​ស្របទៅនឹង​អ្វី ដែល​បាន​អះអាង​ខាងលើ​មិនខានឡើយ​។ ព្រោះ​បុរសៗ​ជាច្រើន បាន​រអ៊ូរទាំ​នៅក្នុង​ការ​កោរ​រោម​ឬ​កោរពុកមាត់​ញឹកញាប់ ដោយសារតែ​រោម​បរិវេណ​នោះ​ដុះ​លឿន​ពេក​។ យ៉ាងណា​វា​មិនមែនជា​រឿង​អាក្រក់​ទេ ដែល​បុរសៗ​មាន​រោម​ដុះ​ច្រើន​លើ​ផ្ទៃមុខ ជាពិសេស​រោម​ពុកមាត់ ជា​ភាព​ទាក់ទាញ នារីៗ​មួយចំនួន​ផងដែរ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត