ភ្ញាក់​ផ្អើល!ពេល​ដឹង​ពី​ប្រវែង​សរសៃឈាម​របស់​មនុស្ស

ដោយ៖ 12-02-2019 1:49 pm 724

​ប្រសិនបើ​អ្នក យក​សរសៃឈាម​នីមួយៗ នៅក្នុង​រាងកាយ​របស់​អ្នក មក​តម្រៀប​បន្ត​គ្នា អ្នកនឹង​ភ្ញាក់ផ្អើល នឹង​ប្រវែង​របស់​សរសៃឈាម​។ យោងតាម​ការចុះផ្សាយ ដោយ​គេហទំព័រ brightside ឲ្យដឹងថា បើ​យក​សរសៃឈាម​ក្នុង​រាងកាយ​កុមារ មក​លាតសន្ធឹង​បន្តបន្ទាប់​គ្នា វា​មាន​ប្រវែង​៩៦,០០០​គីឡូម៉ែត្រ​ឬ ៦០,០០០ miles​។ សម្រាប់​មនុស្សពេញវ័យ​វិញ សរសៃឈាម​មាន​ប្រវែង​១០០,០០០ miles ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត