មូលហេតុ​ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យមាន​ក្លិន​ខ្លួនស្រដៀង​ក្លិន​លាមក​

ដោយ៖ 08-01-2019 6:29 pm 667

​អ្នក​ដែលមាន ក្លិន​ខ្លួន​ដូចនឹង​ក្លិន​លាមក ប្រហែល​ដោយសារតែ​មាន​បញ្ហា​ស្ទះ​ពោះវៀន​។ នេះ​គឺជា​ស្ថានភាព​សុខភាព​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​មួយ ដែល​កើតឡើង​នៅពេល​មាន​ការស្ទះ​នៅ​ពោះវៀនធំ​ឬ​តូច​។ នៅពេលនោះ អាហារ​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ញ៉ាំ​ចូលទៅ នឹង​បង្កឲ្យមាន​ក្លិនខ្លួន​កាន់តែ​អាក្រក់​បន្ថែមទៀត​។ លើសពីនេះ ការ​មាន​បញ្ហា​នៃ​ការរំលាយ​អាហារ ក៏​អាចជា​មូលហេតុ​មួយ នាំឲ្យមាន​ក្លិន​ញើស​មិនល្អ​ដែរ​។ ញើស​ដែលមាន​ប្រភព​ចេញពី​ក្លៀក គឺមាន​ឥទ្ធិពល​បំផុត​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត