ខ្វះ​ម៉ាញ៉េ​ស្យូមក៏​អាចធ្វើឲ្យ​ទល់លាម​កដែ​រ​

ដោយ៖ 07-01-2019 3:29 pm 561

​មាន​មូលហេតុ​ជាច្រើន ដែល​បណ្តាលឲ្យ​អ្នក​ទល់លាមក​។ នៅ​ក្នុងនោះ អាច​ដោយសារតែ​ការ​ជួបប្រទះ នូវ​ភាព​តានតឹង​ខាង​ផ្លូវ​អារម្មណ៍ និង​ការមិន​ទទួលទាន​អាហារ ដែល​មានជាតិ​សរសៃ​ជាដើម​។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការ​កង្វះ​ម៉ាញ៉េ​ស្យូម ក៏​អាចធ្វើឲ្យ​ទល់លាម​កបា​ន​ដែរ​។ ម៉ាញ៉េស្យូ​មមាន​ឥទ្ធិពល លើ​ផ្នែក​ជាច្រើន នៃ​រាងកាយ រួមទាំង​បំពង់​រំលាយ​អាហារ ហើយ​នៅពេល​កង្វះ​សារធាតុ​រ៉ែ​មួយ​នេះ ធ្វើឲ្យ​មុខងារ​ពោះវៀន​មិន​ដំណើរការ​បានត្រឹមត្រូ​វ ដែល​នាំឲ្យមាន​ការ​ទល់លាម​ក​៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត