រួមភេទ​ម្តង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ជួយ​ឲ្យ​ក្មេ​ងជាង​វ័យ​

ដោយ៖ 27-12-2018 11:25 am 3787

​ការ​រួមភេទ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ដល់​សុខភាព វា​ជួយ​សម្រួល​ដល់​បញ្ហា គេង​មិន​លក់​, ឈឺក្បាល​, ថប់​បារម្ភ​និង​ជំងឺ​ដទៃទៀត​។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការ​រួមភេទ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ក៏​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​នៅក្មេង​ជាង​វ័យ​ផងដែរ​។ យោង តាម​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​បង្ហាញថា ការ​រួមភេទ​ម្តង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ គឺ​ល្អ​បំផុត សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់ឲ្យ សម្រស់​នៅ​ក្មេង​ជាង​វ័យ​។ ការ​រួមភេទ​ម្តង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ គឺ​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ សម្រាប់​ការថែរក្សា​ភាព​រីករាយ​របស់​ដៃគូ​ឬ​ប្តី​-​ប្រពន្ធ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត