ប្រើពេល​ខ្លីៗលើកជើង​ដាក់​លើ​ជញ្ជាំងអាចជួយ​ដល់​សុខភាព​របស់​អ្នក​

ដោយ៖ 05-10-2018 4:30 pm 2048

ចន្លោះពេល​កំពុងនិយាយ​ទូរស័ព្ទ ឬ​អំឡុងពេល​បិទ​ម៉ា​សមុខ អ្នក​គួរ​មាន​ទម្លាប់​លើកជើង​ឡើង​ផ្អិប​ជាប់​ជញ្ជាំង ឬ​លើកជើង​គង​លើ​កៅអី​។ ទម្លាប់​បែបនេះ នឹង​ជួយ​បញ្ជៀ​ស​អ្នក​ពី​ជំងឺ​សរសៃឈាម​ប៉ោង​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​។

ការធ្វើ​បែបនេះ នឹង​អនុញ្ញាតឲ្យ​ឈាម​ហូរ​ចេញ​ពីជើង ឆ្ពោះទៅកាន់​រាងកាយ ហើយនឹង​ជួយ​ឲ្យ​សរសៃឈា​មបាន​សម្រាក និង​ជះឥទ្ធិពល​ជា​វិជ្ជមាន ដល់​សុខុមាលភាព​របស់​អ្នក​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត