ជីវិត និងកម្សាន្ត

ចិនសែ ប្រាប់ពី​ឆ្នាំ​ដែល​ឆុង​ក្នុងឆ្នាំនេះ ​និងពិធី​កាត់​​គ្រោះ​លើក​រាសី​ឡើង​វិញ!​​

ដោយ៖ vayofm team    30-01-2019 10:54 AM    5711

អ្នក​ដែលមានខ្សែស្រឡាយចិន ចង់ដឹងថា ឆ្នាំណាខ្លះ ដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ? សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម!