ជីវិត និងកម្សាន្ត

ការ​លែងលះ​​១០​ករណី​​ដែល​បាន​​បែងចែក​​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​​ច្រើន​​បំផុត​​ក្នុង​លោក​

ដោយ៖ vayofm team    12-01-2019 11:05 AM    1084

​ជាធម្មតា​រាល់​ការ​លែងលះ​រវាង​ប្ដី​ប្រពន្ធ​នីមួយៗ តែងតែមាន​ការបែងចែក​នូវ​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​ដែល​ពួកគេ​រកបាន ក្រោយពេល​ចាប់ដៃ​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​។ យើង​សូម​បង្ហាញ​គូ​ស្វាមីភរិយា​ចំនួន​១០​គូ ដែល​បាន​បែងចែក​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​គ្នា ជា​ដំណោះស្រាយ​បញ្ចប់​ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានតម្លៃ​ច្រើនជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​លោក​។​

១០ Mel និង Robyn Gibson ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បែងចែក ៤២៥​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៩ Craig និង Wendy McCaw ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បែងចែក  ៤៦០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៨ Dmitry Rybolovlev និង Elena Rybolovleva ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បែងចែក ៦០៤​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៧ Steven និង Elaine Wynn ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បែងចែក ៧៤១​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៦ Adnan និង Soraya Khashoggi ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បែងចែក ៨៧៤​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៥ Harold Hamm និង Sue Ann Arnall ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បែងចែក ៩៧៤.៨​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៤ Bernie និង Slavica Ecclestone ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បែងចែក ១.២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៣ Rupert និង Anna Murdoch ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បែងចែក ១.៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០២ Alec និង Jocelyn Wildenstein ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បែងចែក ៣.៨​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០១ Jeff និង MacKenzie Bezos ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​បែងចែក​ខ្ពស់ជាង​គេ​បំផុត​គឺ ៦៨​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​៕