លោកជួយ

ដោយ៖ រី ឧត្តម 01-11-2017 10:46 am 8054

តើវាជារឿង​គួរឱ្យ​ខ្មាសអៀន​ដែរទេ​ នៅពេល​ដែល​និយាយ​ពីស្រោមអនាម័យ? ប្រសិនបើមានកាលៈទេសៈណាមួយ ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកទៅទិញស្រោមអនាម័យ តើអ្នក​ហ៊ាន​ទិញដោយខ្លួនឯង ឬពឹងឱ្យគេទិញឱ្យ?

រឿង "លោកជួយ" ជារឿងអប់រំខ្លីមួយ ដែលនិយាយពី​យុវវ័យ និងការ​ស្វែងយល់​ពីអត្ថប្រយោជន៍​នៃការប្រើប្រាស់​ស្រោមអនាម័យ។ សម្តែងដោយក្រុមការងារវិទ្យុវាយោរួមមាន លោក រី ឧត្តម កញ្ញា ស៊ូ សូរិយា លោក ឡេង បញ្ញវឌ្ឍន៍ និងកញ្ញា សុង សុធាវី។ យើងខ្ញុំ​សូមអភ័យទោស ចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ ឬកំហុសឆ្គង​ណាមួយ​ដោយអចេតនា។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត