សណ្ឋាគារ​លាក់វិញ្ញាណ

ដោយ៖ រី ឧត្តម 10-07-2017 4:48 pm 4332

សណ្ឋាគារជាកន្លែងស្នាក់នៅដ៏ប្រណីត ដែលមានការថែទាំ និងរៀបចំបានយ៉ាងស្អាត បំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ចម្រុះ។ នៅពេលមានមនុស្ស ដេកស្លាប់តៃហោងនៅក្នុងសណ្ឋាគារ វានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

តើអ្នកជឿថា នៅក្នុងសណ្ឋាគារពិតជាមានខ្មោចដែរទេ? អ្នកនឹងធ្វើបែបណា បើគេងក្នុងបន្ទប់នៃសណ្ឋារគារមួយ ដែលធ្លាប់មានមនុស្សដេកស្លាប់?

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត