រឿង Crush ខ្មោច

ដោយ៖ រី ឧត្តម 11-05-2017 5:40 pm 6133

ខ្ញុំបានស្គាល់នាងតាម Facebook ។ នាងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ បើទោះបីជាមនុស្សជាច្រើននាំគ្នានិយាយថា ស្នេហាតាម Facebook ជារឿងមិនបានការក្តី តែចិត្តស្រលាញ់ដែលខ្ញុំមានចំពោះនាងគឺជាស្នេហាពិតប្រាកដ។

យប់មួយ! ពួកយើងបានណាត់ជួបគ្នា...

សំឡេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត