រឿង បេះដូងIPhone

ដោយ៖ Vayofm Teams 07-11-2016 2:44 pm 3433

បើ​មនុស្ស​១០០​នាក់​ស្រលាញ់​អូន ក្នុងនោះ​ក៏​មាន​បង​ម្នាក់​ដែរ ។ ប្រសិនបើ​មាន​តែ​មនុស្ស​តែ​ម្នាក់​ស្រលាញ់​អូន​វិញ ម្នាក់​នោះ​ប្រាកដ​ជា​បង ។ ភាសា​ស្នេហា ផ្អែម​ជាង​ទឹកឃ្មុំ មាន​នៅក្នុង​រឿង  «​បេះដូង Iphone»​។

រឿងនេះ ដកស្រង់​ពី​សប្បាយ និង​បញ្ចូល​សម្លេង​ដោយ សហការី​វិទ្យុ​វា​យោ ។​

ដោយ ឡេង បញ្ញា​វឌ្ឍន៍​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត