រឿង សៀវភៅ​ក្រប​ក្រហម​

ដោយ៖ Vayofm Teams 19-10-2016 3:13 pm 4680

​សៀវភៅ​ក្រប​ក្រហម​បាន​កត់ត្រា​ស្នេហា​របស់​បុរស​ម្នាក់​ឈ្មោះ​មេត្តា​។ មេត្តា​បាន​ព្យាយាម​ស្វែងរក ស្នេហា​ពិត​តាម​បេះដូង​ខ្លួនឯង​ត្រូវការ ប៉ុន្តែ​ភាព​ឯកា​ហាក់ដូចជា​មិន​ព្រម​ចាកចេញ​ឆ្ងាយ​ពី​គេ​សោះ​។ គេ​បាន​ព្យាយាម​បង្កើត​ស្នេហា​ជាមួយ​មនុស្ស​ស្រី​ជា​បន្តបន្ទាប់ តែ​លទ្ធផល​គេ​តែង​ឈឺចាប់​គ្មាន លួស មួយ​លើ​កណា​ឡើយ​។​

​តើ​មនុស្ស​ល្អ​ពិតជា​ពិបាក​ស្វែងរក​ស្នេហា​ស្មោះ​ណាស់​មែន​ទេ​? តើ​មេត្តា​អាច​ជួប​មនុស្ស​ម្នាក់​ត្រូវចិត្ត​គេ​ដែរឬទេ​?

​រីករាយ​ស្តាប់​រឿង សៀវភៅ​ក្រប​ក្រហម ស្នាដៃ​របស់​អ្នកនិពន្ធ ប៉ាកកា​ខ្មៅ​។

ដោយ៖ ឡេង បញ្ញាវឌ្ឍន៍

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត