ល្មមបងដឹងខ្លួន

ដោយ៖ 04-07-2014 6:02 pm 10

គ្រួសារមួយ​ងាយ​នឹង​បង្កើត​ឡើង ប៉ុន្តែថែក្សា​គ្រួសារ​មួយឲ្យ​គង់វង្ស និង ឋិតឋេរ​មិនមែន​ជារឿងងាយស្រួល​នោះទេ។ ជាក់ស្តែង​នារីស្រុកស្រែម្នាក់ ហេតុតែចង់​បានទីពឹង ផ្តល់លំនឹងសម្រាប់ជីវិត ក៏សម្រេចចិត្ត​​រៀបការ​​ជាមួយ​បុរសទីក្រុង។ ​ផ្ទុយពីការគិត​បុរស​ដែលនាង​រំពឹងថា​​ ផ្តល់ក្តីសុខ​ដល់នាង បែរជាធ្វើឲ្យជីវិតនាង ​សល់ត្រឹមវិប្បដិសារីទៅវិញ................

ភាគ១

ភាគ២

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត