កុលាបមួយទង​

ដោយ៖ 04-07-2014 2:11 pm 15

ផ្កាកុលាបមួយទង ពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូន​មួយឃ្លា អាចនឹងធ្វើឲ្យនារីម្នាក់​បាត់បង់អនាគត ដោយសារចាញ់​ ការលួងលោម​​របស់​បុរស​ជាដៃគូរ​ស្នេហា។

 

ទោះជា​មិនបាន​បង្ហាញថា លទ្ធផលចុងក្រោយទៅជាយ៉ាងណា តែរឿងមួយនេះ បានរំលឹកឲ្យនារីគ្រប់រូបត្រូវប្រុងប្រយត្ន័។

សំលេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត