កុំទាន់អីបង​

ដោយ៖ 04-07-2014 1:53 pm 12
កុំទាន់អីបង​

ប្រសិនបើ​បុរសជាដៃគូរ​របស់អ្នក​សុំរួមភេទ តើអ្នក​នឹងឆ្លើយបែបណា? ចុះបើបុរស​ម្នាក់នោះ និយាយថា មិនទុកចិត្តអ្នក ខ្លាចអ្នកមានគូរស្នេហ៍ថ្មី ដូច្នេះចង់ឲ្យអ្នក​ប្រគល់​ខ្លួនប្រាណ ដើម្បីបង្ហាញក្តីស្មោះ តើអ្នក​គិតយ៉ាងណា? តួឯកស្រីក្នុងរឿងនេះ បានជួបនឹងបញ្ហាខាងលើ ចង់ដឹងទេថានាងធ្វើយ៉ាងណា?

សំលេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត