ស្នេហា!!!

ដោយ៖ 01-08-2011 11:34 am 14
អ្វី​ទៅ​ជា​សេចក្តី​ស្នេហា?

អ្វី​ទៅ​ជា​សេចក្តី​ស្នេហា?​ ចុះ​សេចក្តី​ស្នេហា​ក្នុង​ពេល​សិក្សា​វិញ​វា​មាន​អត្ថន័យ​យ៉ាងណា​ដែរ?​ចង់​ដឹង​កាន់​តែ​ច្បាស់​សូម​លោក​អ្នក​ស្តាប់​ដូច​ត​ទៅ៖

តួអង្គ៖សូរិយា,អ្នកគ្រូ បញ្ចូលសំលេងដោយ ក. យ៉ាន់ លីណា

តួអង្គ៖វិបុល បញ្ចូលសំលេងដោយ ល. សឹម សម្បត្តិ

តួអង្គ៖ម្តាយសូរិយា,សង្សារវិបុល បញ្ចូលសំលេងដោយ ដោយ ក. គង់ សុគន្ធាវី

តួអង្គ៖ចន្ធូ បញ្ចូលសំលេងដោយ ក. ម៉ារីណែត

សំលេង៖

 

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត