វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ Vayofm Teams 18-05-2017 10:33 am   1513

ប្រធានបទ៖ ស្នេហាត្រីកោណ ភាគ ១

ស្នេហា​ត្រីកោណ កើតចេញ​ពី​អំពើ​ផិត​ក្បត់ មិន​ស្មោះត្រង់​ហ្នឹង​គ្នា បណ្ដាលអោយ​ភាគី​ត្រូវបាន​គេ​ក្បត់ ឈឺចាប់ អាច​ធ្វើអោយ​មាន​គំណិត​អាក្រក់ ចំពោះ​គ្នា​ក៏​ថា​បានដែរ​។​ដើម្បី​អោយ​កាន់តែ​ច្បាស់ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ របស់​លោក​មេធាវី ម៉ក់ ប៊ុណ្ណា ក្នុង​កម្មវិធី ប្រជាជន និង​ច្បាប់ ដូចតទៅ​៖​