វីដេអូ៖​ ម៉េក្រូវាយោ

ដោយ៖ 07-06-2016 10:21 am   969

ប្រធានបទ៖ កិច្ចគាំពារបរិស្ថានផ្សព្វផ្សាយអប់រំផ្សព្ធផ្សាយអប់រំបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង

កម្មវិធីសំឡេងបរិស្ថាន ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ វេលាម៉ោង១០ៈ០០ ដល់ម៉ោង១១ៈ០០ព្រឹក តាមរយៈស្ថានីយវិទ្យុវាយោអែហ្វអឹម
105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 88 ខេត្តបាត់ដំបង 88 ខេត្តសៀមរាប