វីដេអូ៖​ វេទិកាសង្គម និងនយោបាយ

ដោយ៖ 22-04-2016 9:21 am   857

ប្រធានបទ៖ ការលុបបំបាត់ភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងការដឹកជញ្ចូនខ្សាច់ ដី ថ្មតាមដងផ្លូវ

លោក ម៉ៅ មុនីវណ្ណ អនុប្រធានគណៈកម្មការទី៩នៃរដ្ឋសភា និង លោកឌិត ទីណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលជាវាគ្មិន ចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គម និងនយោបាយ នៅថ្ងៃពុធ ទី ២០ ខែមេសា ដើម្បីពិភាក្សា លើប្រធានបទ "ការលុបបំបាត់ភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងការដឹកជញ្ចូនខ្សាច់ ដី ថ្មតាមដងផ្លូវ"