វីដេអូ៖​ វេទិកាសង្គម និងនយោបាយ

ដោយ៖ 30-03-2016 1:40 pm   1181

ប្រធានបទ៖ តើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មីអាចស្តារប្រជាប្រិយភាពដែរឬទេ?

វេទិកាសង្គម និងនយោបាយ ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ម៉ោង១០:១០ ដល់ម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុវាយោអេហ្វអឹម 
PhnomPenh FM 105.5MHz Sihanouk 102.5 MHz Battambang 88MHz SiemReap 88MHz 
លោកអ្នកអាចស្តាប់ ការផ្សាយផ្ទាល់ តាមរយៈវិទ្យុ និងតាមគេហទំព័រ www.vayofm.com