វីដេអូ៖​ ម៉េក្រូវាយោ

ដោយ៖ 24-03-2016 3:09 pm   957

ប្រធានបទ៖ ការអភិរក្សបេតិភណ្ឌវប្បធម៌ រឺ ធម្មជាតិក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

កម្មវិធីសំឡេងបរិស្ថាន ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ វេលាម៉ោង១០ៈ០០ ដល់ម៉ោង១១ៈ០០ព្រឹក តាមរយៈស្ថានីយវិទ្យុវាយោអែហ្វអឹម ​105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 88 ខេត្តបាត់ដំបង 88 ខេត្តសៀមរាប
គេហទំព័រ៖ www.vayofm.com​