វីដេអូ៖​ ម៉េក្រូវាយោ

ដោយ៖ 26-02-2016 5:51 pm   2752

ប្រធានបទ៖ ការគ្រប់គ្រង និង ការអភិរក្សតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រកម្ពុជា

កម្មវិធីសំឡេងបរិស្ថាន ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ វេលាម៉ោង១០ៈ០០ ដល់ម៉ោង១១ៈ០០ព្រឹក តាមរយៈស្ថានីយវិទ្យុវាយោអែហ្វអឹម 
105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 88 ខេត្តបាត់ដំបង 88 ខេត្តសៀមរាប
គេហទំព័រ៖ www.vayofm.com