វីដេអូ៖​ វេទិកាសង្គម និងនយោបាយ

ដោយ៖ 25-02-2016 1:12 am   2796

ប្រធានបទ៖ ការរិះគន់ដែរនាំអោយមានការ

លោកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលីជាវាគ្មិន ចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គម និងនយោបាយ នៅថ្ងៃពុធ ទី ០៣ ខែកុម្ភៈ។ ប្រិយមិត្តអាចទូរស័ព្ទ ចូលរួមដើម្បី សួរសំណួរ តាមរយៈលេខ ០១៦ ៦៦១០៥៥ និង ០៩៩ ៦៦១០៥៥។