វីដេអូ៖​ វេទិកាសង្គម និងនយោបាយ

ដោយ៖ 06-11-2015 6:27 pm   2094

ប្រធានបទ៖ ជំហរបន្តលើឆាកនយោបាយ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ក្រោយការដកតំណែងលោកកឹម សុខា