វីដេអូ៖​ ប្រជាជន និង ច្បាប់

ដោយ៖ 07-02-2015 12:55 pm   4520

ប្រធានបទ៖ ការការពារ​កុមារ នៅក្នុង​កិច្ចការ​ស្មុំ​កូន​

​កម្មវិធី​ប្រជាជន និង​ច្បាប់ របស់​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុ​វាយោ​FM នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ បាន​លើកយក ប្រធានបទ​ស្ដី​ពី​”​ការការពារ​កុមារ នៅក្នុង​កិច្ចការ​ស្មុំ​កូន​” មក​ពិភាក្សា​។ ក

 

ម្មវិធី​ប្រជាជន និង​ច្បាប់ នា​សប្ដាហ៍​នេះ មាន​ការចូលរួម ជា​វាគ្មិន គឺ​លោក​មេធាវី​កែវ សុភា ជា​មេធាវី មក​ពី​គណៈមេធាវី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​មេធាវី អេស ខេ អេ​ន ភី​កម្ពុជា​។

 

កម្មវិធី​នេះ សម្របសម្រួល ដោយ​លោក​ឃួន សុភ័​ក្រ​។

 

សំលេង: