ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជំរុញ​ឱ្យ​ពាណិជ្ជក​ខ្មែរ​ចូលរួម​ពិព៍រណ៍ នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​

09-08-2018 4:56 pm 396

​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ស្នើរ ពាណិជ្ជករ អាជីវ​ក និង​សាធារណជន ចូលរួម​ក្នុង​ការរៀបចំ​ពិព័រណ៍ The Selangor International Expo 2018 នៃ​ទីក្រុង​គួ​ឡា​ឡាំ​ពួរ ដែល​នឹង​ប្រពឹត្ត​ទៅ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៦-០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨  នៅ​មជ្ឍមណ្ឌល​តាំងពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​ប្រទេស​ម៉​ឡេ​ស៊ី ។​

​ក្រសួង​បាន​បន្ថែមថា ប្រសិនបើ ពាណិជ្ជករ អា​ជីករ ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ចូលរួម ផ្សព្វផ្សាយ ពី​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន ឬ​មាន​គម្រោង​ស្វែងរក​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង​ព្រឹត្តការណ៍​ពិព័រណ៍​នេះ អាច​ទំនាក់ទំនង​បំពេញបែបបទ នៅ​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​ពិព័រណ៍​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ជូនដំណឹង​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​២០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨  ៕

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត