អាណត្តិ​ថ្មី​៖​​តើ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​​គួរ​ពិនិត្យ​​​លើ​​ការងារ​​អ្វី​បន្ថែម​​?​

08-08-2018 4:43 pm 2419
  ស្តាប់
ការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាពេលកន្លងទៅ។
ស្តាប់ជាសំឡេង

​ការបោះឆ្នោត​អាណត្តីទី​៦ បាន​បិទ​បញ្ចប់​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៩ កក្កដា​។ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា គេ​ដឹង​យ៉ាងច្បាស់​ថា នឹង​ដឹកនាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា នា​អាណត្តិ​ទី​៦​បន្តទៀត ហើយនឹង​បង្កើត​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃទី​៦ ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៨ ខាងមុខនេះ​។ គណបក្សកាន់អំណាច​ចាស់វស្សា​មួយ​នេះថា នឹង​បន្ត​អនុវត្ត​ការងារ​របស់ខ្លួនដែល​នៅ​សេស​លស់​ ក្នុង​អាណត្តិ​ទី​៥ ដោយថា អាណត្តិ​ទី​៥ ជា​អាណត្តិ​ជោគជ័យ​ខ្លាំង​។ អ្នកវិភាគ សាទរចំពោះ​ការ​អភិវឌ្ឍន​ប្រទេស​របស់​រដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែ​ស្នើឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គួរពិនិត្យមើល​បន្ថែមទៀត លើ​ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​កម្ពុជា និង ភាពអយុត្តិធម៌​សង្គម​។ សូម​ស្តាប់​សេចក្តីរាយការណ៍​ពី​ គួន សំបូរ​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត