ការ​មិន​​ចូល​ខ្លួន​​តាម​​ដី​កា​កោះ​​មាន​ទោស​​ទេ​​?​

06-08-2018 3:32 pm 7129

​ដីកា​កោះ គឺជា​ដីកា​ដែល​ចេញ​ដោយ​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច ដើម្បី​កោះ​ឱ្យ​បុគ្គ​ណា​ម្នាក់​ចូលខ្លួន​បំភ្លឺ តាម​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ដែលជា​ដើមបណ្ដឹង ឬ​ដើមចោទ​។ នេះ​បើតាម​ការអះអាង​របស់​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី​។ តើ​ជន​ដែល​ទទួលបាន​ដី​កោះ ឱ្យចូល​បំភ្លឺ តែ​គាត់​មិន​ព្រម​ចូលខ្លួន​បំភ្លឺ​តាម​ដីកាកោះ មានទោស​ទេ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ​សូម​ស្ដាប់​ការលើកឡើង​របស់លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត