​យុទ្ធនាការ​ទាមទា​រកោះ​ត្រល់​ជា​រលក​នយោបាយ​ទាញ​ការចាប់អារម្មណ៍​?

04-08-2018 10:25 am 2193

​យុទ្ធនាការ​ប្រមូល​ស្នាម​មេដៃ ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​៥​ម៉ឺន​នាក់ របស់​គណបក្ស​ទើប​បង្កើត​ថ្មី​មួយ ហាក់​កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍ ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​នានា​។ ចាប់អារម្មណ៍ ដោយសារ​តែ​ការប្រមូល​ស្នាម​មេដៃ​ទាំង​៥​ម៉ឺន​នាក់ នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្នុងការ​ជម្រុញ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ចរចា​ទាមទារ​យក​កោះត្រ​ល់ពី​វៀតណាម​ត្រឡប់មកវិញ​។ តើ​យុទ្ធនាការ​នេះ ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ទាញ​ការចាប់អារម្មណ៍​? សូមស្តាប់សៅ វិសាល

សំឡេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត