ផលវិបាក​​របស់​​អ្នកសារ​ព័ត៌មាន​​គឺ​ “​វាគ្មិន​រឺ​អ្នក​វិភា​គ​លែង​​និយាយ​“​

01-08-2018 5:25 pm 887
  ស្តាប់
ស្តាប់ជាសំឡេង

​ដើម្បីឱ្យ​ព័ត៌មាន​មួយ​មាន​អត្ថន័យ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​អ្នកសារព័ត៌មាន ត្រូវ​ការសម្ភាសន៍​ពី​គ្រប់ភាគី​ព័ន្ធ​នានា​។​ប៉ុន្តែ​នៅ​រយៈ​ចុងក្រោយ​នេះ អ្នកសារព័ត៌មាន ហាក់​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការស្វែករក​ប្រភពព័ត៌មាន ជាពិសេស ពី​អ្នកវិភាគ​សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ឬ សង្គម​ស៊ីវិល ដែល​នៅក្រៅ​រាជរដ្ឋាភិបាល​។ អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​សារព័ត៌មាន​យល់ថា បញ្ហា​នេះ បង្ករ​ឡើង​ដោយសារ​ការបញ្ចេញមតិ​នៅ​កម្ពុជា​រួម​តូច ហើយ​អ្នកវិភាគ​ខ្លះ​រង​ការ​គំរាម​គំហែង​។​សម្រាប់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល យល់​ផ្ទុយ​វិញ​ថា រដ្ឋាភិបាល​បាន​បើក​ឱ្យមាន​ការបញ្ចេញមតិ ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​ច្បាប់ គ្មាន​ការ​គំរាម​គំហែង លើ​ក្រុម ឬ​ជន​ណាមួយ​ឡើយ​។ តើ​នៅពេល​អ្នកសារព័ត៌មាន ប្រឈម​នឹង​ការស្វែករក​ប្រភពពី​អ្នកជំនាញ បញ្ហា​អ្វីខ្លះ​នឹង​កើតឡើង​? សូម​ស្តាប់​សេចក្តីរាយការណ៍​ពី គួន សំបូរ ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត