ជន​​ដែល​​គំរាម​​គេ​​ឱ្យ​ទៅ​​បោះ​ឆ្នោត​មាន​ទោស​​ទេ​​?​

23-07-2018 4:32 pm 7468

​យើង​ដឹង​ហើយ​ថា ការបោះឆ្នោត​វា​ជា​សិទ្ធិ មិនមែនជា​កាតព្វកិច្ច​នោះទេ​។ ដូច្នេះ​វា​សិទ្ធិ​របស់​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ ដែល​សម្រេចចិត្ត​ទៅ ឬ​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត​តែប៉ុណ្ណោះ​។ ប៉ុន្តែ​គេ​សង្កេតឃើញថា មាន​បុគ្គល​មួយចំនួន​បាន​ដើរ​គំរាម​ពលរដ្ឋ​ឱ្យទៅ​បោះឆ្នោត និង​មាន​អ្នក​អំពាវនាវ​មិនឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​។ តើ​ការ​គំរាម​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត និង​ការអំពាវនាវ​កុំឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​មានទោស​ទេ​? ដើម្បី​ជ្រាប​អំពី​បញ្ហា​នេះ​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ពី​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត