ជាមួយ​ឧបករណ៍​នេះ​​អ្នកនឹង​អស់​កង្វល់​​រឿង​គ្មាន​អគ្គិសនី​​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​

18-07-2018 11:25 am 1026
រូបភាពដុំកងដែលអាចប្រើសាកថ្មទូរស័ព្ទ​បានដោយគ្រាន់តែដាក់ក្នុងទឹក​ឬប្រើខ្យល់

​ជាធម្មតា​ដើម្បី​អាច​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​បាន យើង​ត្រូវ​ប្រើ​ចរន្ដអគ្គិសនី​។ ចំពោះ​អ្នក​ដែលមាន​ធ្វើដំណើរ​កម្សាន្ដ​នៅ​ទីកន្លែង​ដែល​គ្មាន​ចរន្ដ​អគ្គិសនី ពិតជា​ពិបាក​នៅពេល​ទូរស័ព្ទ​អស់​ថ្ម​។ ប៉ុន្ដែ​បើ​អ្នកមាន​ដុំ​កង់​សាក​ថ្ម​មួយ​នេះ អ្នកនឹង​អស់​ក្ដីបារម្ភ​ទៀតហើយ​។ អ្នក​គ្រាន់តែ​បោះ​វា​ចូលក្នុង​ទឹក​ឬ​ប្រើ​ចរន្ដ​ខ្យល់ អ្នកនឹង​អាច​ទាញយក​អគ្គិសនី​មក​សាក​ថ្មទូរស័ព្ទ​បាន​។ 

​ឧបករណ៍​មួយ​នេះ​អស្ចារ្យ​កម្រិតណា សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត