ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ និង​​ការ​​ស៊ើប​សួរ​​ខុស​គ្នា​​យ៉ា​ង​ដូច​ម្ដេច​​?​

16-07-2018 3:55 pm 4283

​ក្នុង​រឿងក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ នីតិវិធី​នៃ​ការស៊ើបអង្កេត និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ស៊ើបសួរ មាន​សារសំខាន់​ណាស់ ដើម្បីឱ្យ​មន្ត្រី​មាន​សមត្ថកិច្ច ធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវរ​កមូ​ល​ហេតុ និង​ស្វែងរក​ភស្តុតាង​បន្ថែម ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ការពិត ថា​តើ​បទល្មើស​នោះ​ពិត ឬ​មិន​ពិត​។ តើ​នីតិវិធី​នៃ​ការស៊ើបអង្កេត និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ស៊ើបសួរ វា​មាន​សារសំខាន់​យ៉ាងណាខ្លះ ហើយ​នីតិវិធី​ទាំងពីរ​នេះ​វា​ខុសគ្នា​យ៉ាងនោះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​របស់លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖  

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត