បច្ចេកវិទ្យា​​ទំនើប​​បំផុត​​ទាំង​៥​​ដែល​នឹង​មក​ដល់​ឆាប់ៗ​

02-07-2018 5:07 pm 1276
រូបភាពតំណាងឲ្យ​បច្ចេកវិទ្យាទំនើប​បំផុត​ដែលនឹងមានវត្ដមានឆាប់ៗ

​បច្ចុប្បន្ន​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​បាន​រីកចម្រើន​កាន់តែខ្លាំង ដូច្នេះ​ការរស់នៅ​របស់​មនុស្ស​ក៏​កាន់តែ​ទំនើប​ជាង​មុន​ដែរ​។ ជាមួយ​បច្ចេកវិទ្យា​កាន់តែ​ទំនើប មនុស្សលោក​អាចធ្វើ​រឿង​បាន​ជាច្រើន​មិន​នឹកស្មាន​ដល់ ។ ជាក់ស្ដែង​ដូចជា​ទូរស័ព្ទ មនុស្ស​អាចំ​នាក់​ទំនង​គ្នា​បាន​គ្រប់​ទីកន្លែង ដែល​ពីមុន​ការទាក់ទង​ធ្វើឡើង​តាម​សំបុត្រ​។ ឧទាហរណ៍​មួយទៀត ការ​បោកគក់​សម្លៀកបំពាក់ ពីមុន​មនុស្ស​ប្រើប្រាស់​ដៃ​សុទ្ធសាធ ប៉ុន្ដែ​ពេលនេះ​មនុស្ស​អាច​ប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​យ៉ាង​ទំនើប​ជំនួស​បាន​។ ដោយឡែក​នៅពេល​ឆាប់ៗ​ខាងមុខ បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​បំផុត​ចំនួន​៥​នឹង​បង្ហាញ​វត្ដ​មាន​បន្ថែមទៀត​។ បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​៥​នោះ​មាន​អ្វីខ្លះ​?

​សូម​ទស្សនា​វីដែអូ​ខាងក្រោម​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត