ជាមួយ​បច្ចេកវិទ្យា​កាន់តែ​ទំនើប​ តើ​៥០​ឆ្នាំ​ទៀត​​ពិភពលោក​​នឹង​ប្រែប្រួល​​យ៉ាងណា​?

23-06-2018 5:05 pm 1628
បច្ចេកវិទ្យា​​រីកចម្រើន​​កាន់តែខ្លាំងពិភពលោកនឹងប្រែប្រួល​​កាន់តែខ្លាំងដែរ

​ប្រើ​ប្រៀបធៀប​ពេលបច្ចុប្បន្ន​ទៅនឹង​រយៈពេល​៥០​ឆ្នាំមុន ពិតជា​មាន​ភាពខុសប្លែក​គ្នាច្រើន​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា ដែល​បាន​ចូលខ្លួន​មកជួយ​សម្រួល​ដល់​ការរស់នៅ​របស់​មនុស្ស​កាន់តែច្រើន​។ បច្ចុប្បន្ន​មាន​សម្ភារៈប្រើប្រាស់​ទំនើបៗ មិន​ថា​គ្រឿងយន្ដ សម្ភារៈ​អេឡិចត្រូនិច និង​សម្ភារៈប្រើប្រាស់​ដទៃទៀត ដែល​កាលពី​៥០​ឆ្នាំមុន​មិន​ទំនើប​ដូច​បច្ចុប្បន្ន​ឡើយ​។ ដោយឡែក​នៅ​រយៈពេល​៥០​ឆ្នាំ​ខាងមុខ តើ​ពិភពលោក​នឹង​ប្រែប្រួល​យ៉ាងណា​? 

Business Insider​បានធ្វើ​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​អ្នកជំនាញ​ជាច្រើនរូប ឲ្យ​ពួកគេ​បង្ហាញ​ទស្សនៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រោយពេល​ពួកគេ​បាន​ឆ្លងកាត់​បទពិសោធន៍​ជាច្រើន​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​។

សូម​ទស្សនា​បទសម្ភាសន៍​ក្នុង​វីដេអូ​៖

ប្រភព៖Business Insider​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត