សិទ្ធិ​​លើ​​ការ​​បញ្ចាំ​ និង​​ហី​​ប៉ូ​តែ​ក​​ខុស​គ្នា​​ត្រង់​ណា​​?​

04-06-2018 3:04 pm 4714

​ជាទូទៅ​ពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​នៅតែ​មិនទាន់​យល់ច្បាស់​ពី​សិទ្ធិ​លើ​ការ​បញ្ចាំ និង​ហី​ប៉ូ​តែ​ក​នៅឡើយ​ទេ បើទោះបីជា​ច្បាប់​បានចែង សិទ្ធិ​លើ​ការ​បញ្ចាំ និង​ហី​ប៉ូ​តែ​ក ខុសគ្នា​យ៉ាងណាក៏ដោយ​។ តើ​សិទ្ធិ​លើ​ការ​បញ្ចាំ និង​ហី​ប៉ូ​តែ​ក ខុសគ្នា​ត្រង់ណា ហើយ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ចងក្រង​ច្បាប់​នេះ​ឡើង​? ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​របស់លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត