គ្រប់​​រឿង​ក្ដី​​រដ្ឋ​ប្បវេណី​​សុទ្ធ​តែ​​អាច​​ប្ដឹង​​តប​​បាន​​ឬ​?​

30-04-2018 5:17 pm 3460

​បណ្ដឹង​តប ជា​បណ្ដឹង​មួយ​ប្រភេទ​នៅក្នុង​រឿងក្ដី​រដ្ឋប្បវេណី ដែល​ចុង​ចម្លើយ​ប្ដឹង​តប ទៅ​ដើមចោទ​វិញ​។ តើ​បណ្ដឹងតប​ជា​អ្វី ហើយ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ចុង​ចម្លើយ​មាន​សិទ្ធិ​ប្ដឹង​តប​ទៅ​ដើមចោទ​? បើតាម​ប្រសាសន៍​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បណ្ដឹង​តប គឺ​ចុង​ចម្លើយ​បាន​ប្ដឹង​តប​ទៅ​ដើមចោទ​វិញ ដោយសារ​ភាគី​ចុង​ចម្លើយ​ពុំបាន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​តាម​ពាក្យបណ្ដឹង​ដើម របស់​ដើមចោទ​ឡើយ​។ ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ប្រសាសន៍​លោក​មេ​វី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត