ព្រឹទ្ធ​សភា​​នឹង​​បើក​​កិច្ច​ប្រជុំ​​គណៈ​កម្មា​ការ​​អចិន្ត្រៃយ៍​​ក្រោយ​​ចូល​ឆ្នាំ​​រួច​​

13-04-2018 10:19 am 973

​ព្រឹទ្ធសភា នឹង​បើក​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​របស់ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ មេសា ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោយ​ចូលឆ្នាំ​រួច ដោយមាន​របៀបវារៈ​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

-​ពិនិត្យ និង​សម្រេច​លើ​សំណើរ​របស់​គណៈកម្មកា​រ​ទី​៨​ព្រឹទ្ធសភា សុំ​ដាក់​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី អាជ្ញា​បណ្ណ​បញ្ជា​សម្រាប់​សុខភាព​សាធារណៈ​ទៅក្នុង​របៀបវារៈ​នៃ​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​១១​ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាល​ទី​៣​។​

-​កំណត់​របៀបវារៈ និង​កាលបរិច្ឆេទ បន្ត​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​១១ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាល​ទី​៣​ផងដែរ​៕


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត