មូល​ហេតុ​​នៃ​​កា​រ​ពន្យា​​ពេល​​ឃុំ​ខ្លួន​​បណ្ដោះ​អា​សន្ន​​

12-03-2018 4:03 pm 1730

​ច្បាប់​បានកំណត់​ឱ្យមាន​ការពន្យា​ពេល​ឃុំខ្លួន​បណ្ដោះអាសន្ន លើ​ជនជាប់ចោទ ករណី​បើ​តុលាការ​មាន​សំអាង​ហេតុ​ច្បាស់លាស់​។ តើ​សំអាង​ហេ​ត​អ្វីខ្លះ ដែល​តុលាការ អាច​ពន្យា​ពេល​ឃុំខ្លួន​ជនជាប់ចោទ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​បាន​? តើ​ការពន្យា​ពេល​ឃុំខ្លួន​មាន​ផលប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ ដល់​សិទ្ធិ​ជនជាប់ចោទ​? ដើម្បី​ដឹង​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ពី​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត