ហេតុអ្វីបាន​ជាពលរដ្ឋទម្លាប់​តាំងខ្លួនជា ​«តុលាការ» ​ប្រហារជនល្មើស​នៅលើដងផ្លូវ?

12-03-2018 1:20 pm
  ស្តាប់
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ អ្នកបើកឡានដែលជាជនជាប់ចោទ ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋផ្ដន្ទាទោសភ្លាមៗ ដោយព្រួតគ្នាវាយរហូតសល់តែដង្ហើមចង្រិត នៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។
ស្តាប់ជាសំឡេង

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងនៅភ្នំពេញ។ នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះ​អ្នកបើកឡានដែល​ជាជនជាប់ចោទ ​ត្រូវបានប្រជា​ពលរដ្ឋផ្ដន្ទា​ទោសភ្លាមៗ ​ដោយព្រួតគ្នាវាយរហូត​សល់តែដង្ហើម​ចង្រិត។ នេះមិនមែន​ជាលើកទីមួយទេ​ សម្រាប់ករណីដូច្នេះ។ ហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋទម្លាប់តាំងខ្លួនជា «តុលាការ»យ៉ាងដូច្នេះ? សូមស្តាប់សេចក្តីរាយការដោយ គួន សំបូរ៖ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត