លោក ប៉ែន វិបុលថា ​ការដឹងពីធម្មវិន័យ​ព្រះពុទ្ធ ​ហើយ​ភ្ជាប់និង​ការអនុវត្តទើប​ប្រពៃ​

31-01-2018 2:22 pm
លោក ប៉ែន វិបុល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ។

ថ្ងៃ១៥កើត ខែមាឃ ត្រូវនិងថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ជាថ្ងៃបុណ្យ«មាឃបូជា»។នៅកម្ពុជាប្រជាជនអ្នក ប្រកាន់នូវព្រះពុទ្ធសាសនា បានប្រារព្ធពិធីនេះយ៉ាងឱឡារិក។ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ គួន សំបូរ បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ប៉ែន វិបុល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ជុំវិញអត្ថន័យនៃបុណ្យមាឃបូជា និងតួនាទីរបស់ព្រះសាសនា។ក្នុងបទសម្ភាសន៍លោក ប៉ែន វិបុល បានលើកឡើងថា នៅកម្ពុជាធម្មវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាហាក់ មិនបានប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនៅឡើង ដូច្នេះមានតែការយល់ដឹង ហើយផ្សាភ្ជាប់ជាមួយការអនុវត្តទេ ទើបជាការល្អប្រសើរ។សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍រវាង គួន សំបូរ ជាមួយលោក ប៉ែន វិបុល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនាដូចតទៅ៖ 

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត