លោក​មាស នី ថា​​សង្វៀន​​នយោបាយ​​ឆ្នាំ​២០១៨​ មិន​ល្អមើល​ ដូច​ឆ្នាំ​​២០១៣ ​និង​២០១៧​ទេ​

25-01-2018 2:43 pm

​មកដល់ពេលនេះ នៅសល់​ពេល​តែ​កន្លះ​ឆ្នាំ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ដល់​កាល​វេលា​បោះឆ្នោត​ថ្នាក់ជាតិ​ដ៏​ធំ​សម្រាប់​អាណត្តិ​ទី​៦ ប៉ុន្តែ ក្រុម​អតីត​គណបក្សប្រឆាំង ក៏​នៅតែ​មិនទាន់​រក​ក្បាល​កន្ទុយ​ឃើញ​នៅឡើយ​។ អ្នកតាមដាន​ស្ថានការណ៍​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា លោក​បណ្ឌិត​មាស នី យល់ថា ក្រុម​ប្រឆាំង នឹង​មិនមាន​សង្ឃឹមថា បាន​លេង​លើ​សង្វៀន​នយោបាយ ដូច​ឆ្នាំ​២០១៣ និង​២០១៧ ទៀត​ទេ​។ ដូច្នេះ ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ មិនមែនជា​ឆ្នាំ​ប្រកួតប្រជែង​ល្អមើល​ដូច​ឆ្នាំ​២០១៣ និង​២០១៧ ទៀតឡើយ​។ លោក​មើលឃើញថា ក្រោយ​ឆ្នាំ​២០១៨ ទើប​គណបក្សកាន់អំណាច អាច​ឲ្យមាន​ការប្រកួត​ប្រជែង​ឡើងវិញ​។​

ជា​បន្ត​សូម ស្តាប់​កិច្ចសម្ភាសន៍ រវាង​ខាត់ សុធី ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត​មាស នី ដូ​ចតទៅ​៖

កិច្ចសម្ភាសន៍៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត