អភិបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ប្រាប់​ពលរដ្ឋថា​​ កុំបារម្ភពី​ចំនួនជន​ជាតិចិនក្នុងតំបន់ខ្លួន

17-01-2018 5:18 pm
លោកយន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ។

ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភ អំពីសុវត្ថិភាពកូនចៅ និងភ័យខ្លាចបាតបង់អត្តសញ្ញាណជាតិ នៅក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍នៃខេត្តព្រះសីហនុ។ការព្រួយបារម្ភនេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចំនួនជនជាតិចិនកាន់តែច្រើន សម្រុកទៅដាក់វិនិយោគទុននៅទីនោះ។ប៉ុន្តែលោកយន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានសាទរចំពោះកំណើនអ្នកវិនិយោគនេះ ហើយលោកពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋថា កុំបារម្ភព្រោះអាជ្ញាធរកំពុងរឹតបន្តឹងច្បាប់ គ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់នេះ។សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍រវាងគួន សំបូរ ជាមួយលោកយន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត