អ្វី​ជា​តម្រូវការ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​របស់​អ្នកនាំពាក្យ និង​អ្នកសារព័ត៌មាន​?

13-01-2018 2:36 pm

​ទន្ទឹម​នឹង​ការទទួល​ព័ត៌មាន ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​នានា​ដែល​កើតឡើង សារព័ត៌មាន ក៏​បាន​ផ្សាភ្ជាប់​យ៉ាង​សំខាន់​ផង​ដែរ ជាមួយ​អ្នកនាំពាក្យ ជុំវិញ​ការបំភ្លឺ និង​បកស្រាយ ពី​បញ្ហា​ដែល​កើតឡើង ទាក់ទង​នឹង​ក្រសួង ស្ថាប័ន របស់ខ្លួន ក៏ដូចជា​បញ្ហា​សង្គម​ជាតិ​។ កន្លងមក មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ជាច្រើន ដែល​អ្នកសារព័ត៌មាន បាន​ជួបប្រទះ ក្នុង​ការស្វែងរក​ព័ត៌មាន ពី​អ្នកនាំពាក្យ ខណៈ​ដែល​អ្នកនាំពាក្យ ក៏​បាន​លើកយក​ពី​បញ្ហា​របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន ទាក់ទង​នឹង​ក្រម​វិជ្ជាជីវៈ និង​បុព្វសិទ្ធិ ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​បទសម្ភាសន៍​ផងដែរ​។

​ដូច្នេះ​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​តម្រូវការ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក របស់​អ្នកនាំពាក្យ និង​អ្នកសារព័ត៌មាន​? សូម​ស្តាប់​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់​សៅ វិសាល សាកសួរ ដោយ​ខាត់ សុធី​៖

សំឡេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត