បណ្ដឹង​​សើ​រើ​រឿង​ក្ដី​​ជា​​អ្វី​​?

08-01-2018 4:53 pm 1536

​បណ្ដឹង​សើរើ​រឿងក្ដី ជា​ប្រភេទ​បណ្ដឹង​មួយ ដែល​បានចែង​នៅក្នុង​នីតិវិធី​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បី​ផ្ដល់​លទ្ធភាព​ដល់​គ្រប់ភាគី​ដែល​ប្រឆាំង​ទៅនឹង​សាលក្រម ឬ​សាលដីកា​របស់​តុលាការ​ចូល​ជា​ស្ថាពរ ឬក៏​អាជ្ញា​អស់​ជំនុំ​។ តើ​បណ្ដឹង​សើរើ​រឿងក្ដី អាច​ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​? អ្នកណាខ្លះ​មាន​សិទ្ធិ​ប្ដឹង​សើរើ​រឿងក្ដី​ឡើងវិញ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង​ដូចតទៅ​៖

​សំឡែង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត